Mensen vormen de centrale bron van vitaliteit in organisaties. Waar het ons om gaat is dat mensen zowel zichzelf als anderen inspireren tot zinvolle resultaatgerichte samenwerking.

Het doel van elke training is het bewustwordingsproces van deelnemers te stimuleren.
We onderzoeken welk gedrag zinvol is en welk gedrag ons belemmert. Door ingeslepen patronen bewust te herkennen zetten deelnemers blokkades om in nieuw gedrag.

We kijken wat er gebeurt tijdens het communiceren;
'Welke signalen ervaar ik bij de ander? Hoe reageer ik op die signalen? Welke signalen ervaar ik in mezelf; emoties, impulsen, gedachten over mezelf en anderen? Hoe serieus neem ik deze signalen?' We leren te luisteren naar het 'bewustzijn', dat naast rationeel denken intu´tief weet waar een situatie om vraagt, op een manier die bij ons past. We onderzoeken overtuigingen; 'Welke wil ik behouden en welke nieuwe overtuigingen creŰer ik?'

Wij werken bij het ontwerp en de uitvoering van de training met uiteenlopende theorieŰn en methodieken. Onze belangrijkste bronnen zijn Transactionele Analyse, Neuro Lingu´stisch Programmeren en Systemisch werk.

De rol van de trainer is die van een inspirerend waarnemer die deelnemers begeleidt in hun zelfstandig leerproces. Wij houden cursisten een spiegel voor zodat ze zichzelf en de effecten van hun gedrag op anderen zien.

Transactionele Analyse:
TA is een theorie en methode die zich richt op communicatie tussen individuen en tussen individuen en systemen. Dit concept laat zien welke patronen communicatie positief of negatief be´nvloeden.

Neuro Lingu´stisch Programmeren:
NLP houdt zich bezig met het optimaal leren gebruiken van de zintuigen en hersenen zodat talenten en mogelijkheden optimaal worden ontplooid.

Systemisch Werk:
Systemisch werk maakt verborgen belemmeringen binnen een systeem (organisatie, groep of gezin) zichtbaar. Bert Hellinger heeft deze manier van werken ontwikkeld. Mensen worden uitgenodigd een andere positie in te nemen in het systeem waardoor de dynamiek verandert en de mensen en het systeem gezonder functioneren.